องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย และพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่