ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ต.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-301597 โทรสาร (แฟกซ์) 053-301597

ข้อมูลย้อนหลังจากเว็บไซต์เก่า

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

Eservice

facebook

ข่าวสารอาเซียนศูนย์ดำรงธรรม

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/05/2561
วันนี้
74
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
185
เดือนที่แล้ว
1,910
ปีนี้
9,774
ปีที่แล้ว
15,770
ทั้งหมด
38,724
ไอพี ของคุณ
3.235.120.150

-:- คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล-ครั้งที่-1-ประจำปี-2564 
-:- ประชาสัมพันธ์จัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
-:- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง-ปีงบประมาณ-2564 
-:- การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564 
-:- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย-เรื่อง-รับโอนพนักงานส่วนตำบล 
-:- ขอเชิญร่วมกิจกรรม จวนกั๋นล่น ส่งท้ายปี๋ ครั้งที่ 2 และ ทำบุญตักบาตรสิ้นปี 
-:- ขอเชิญร่วมกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ และงานเกษตรประจำตำบลห้วยทราย 
-:- การประกวดพืชผลทางการเกษตร งานวันเกษตรประจำตำบลห้วยทราย ประจำปี 2564 
-:- รับสมัคร 1,380 อัตรา พื้นที่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
-:- รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ประจำปี 2563 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เขต 12 ถึงเขต 14 หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 (สาย 2 ) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.(หน้าบ้านนายธีระพล ดวงทิพย์-หน้าบ้านนายเทิศศักดิ์ อินใจดี) 
-:- ราคากลางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 (สาย 2) 
-:- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกาศจ้างเหมา e-bidding จัดเก็บและขนย้ายขยะเดือน กพ 64-กย64 
-:- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 
-:- ยกเลิก ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 2 บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (e-bidding) 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 เขต 6 
-:- ราคากลางรก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าบ้านนายธีระพล ดวงทิพย์ หมู่ที่ 1 
-:- ราคากลางถนน คสล. (เขต 12ถึงเขต14 บ้านหนองปลามัน หมู่ที่ี 2) 
-:- ประกาศราคากลางขยะเดือน กพ ถึง กย 2564 
-:- ร่าง tor จัดซื้อนมโรงเรียนและราคากลาง 
-:- ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง 
-:- ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
-:- ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง 
-:-  ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 5 ซอย 2 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 3 เขต 6 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล.เขต12 ถึงเขต 14 หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่้ที่ 4 สาย 2 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล.หน้าบ้านนายธีระพล ดวงทิพย์ ถึงหน้าบ้านนายเทิศศักดิ์ อินใจดี หมู่ที่ 1 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตีเส้นจราจรหมู่ที่ 2 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 
-:- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 
-:- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน เมษายน 2562 
-:-  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562 
-:- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
-:- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 
-:- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือน กันยายน 2561 
-:- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 

กิจกรรมอบรมการคัดแยกขยะ อบต.ห้วยทราย
กิจกรรมดำหัวผู้สูงอายุ ประเพณีสงกรานต์
ประมวลภาพกิจกรรมจวนกั๋นล่นส่งท้ายปี
จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและธรรมาภิบาล 2564
จัดกิจกรรมตลาดสีเขียว ภายใต้โครงการเกษตรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัย
กิจกรรมอบรมสร้างความเข้าใจวิธีคัดแยกขยะในชุมชน ภายใต้โครงการจังหวัดสะอาด

วัดวาลุการาม (ห้วยทราย)
วัดสว่างเพชร
วัดตำหนักธรรมนิมิตร

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและโครเชต์บ้านห้วยทราย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผลิตภัณฑ์ใยกัญชงทร
จรัญปุ๋ยชีวภาพกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร