ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ต.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-301597 โทรสาร (แฟกซ์) 053-301597

ข้อมูลย้อนหลังจากเว็บไซต์เก่า

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

Eservice

facebook

ข่าวสารอาเซียนศูนย์ดำรงธรรม

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/05/2561
วันนี้
47
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
360
เดือนที่แล้ว
1,191
ปีนี้
5,335
ปีที่แล้ว
15,770
ทั้งหมด
34,285
ไอพี ของคุณ
3.226.72.118

-:- การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564 
-:- ขอเชิญร่วมกิจกรรม จวนกั๋นล่น ส่งท้ายปี๋ ครั้งที่ 2 และ ทำบุญตักบาตรสิ้นปี 
-:- ขอเชิญร่วมกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ และงานเกษตรประจำตำบลห้วยทราย 
-:- การประกวดพืชผลทางการเกษตร งานวันเกษตรประจำตำบลห้วยทราย ประจำปี 2564 
-:- รับสมัคร 1,380 อัตรา พื้นที่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
-:- ประกาศแผนการซ่อมบำรุงประจำปี 2564 
-:- บรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
-:- โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 1 เชื่อม ซอย 3 หมู่ที่ 5 ต.ห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย 2 บ้านแม่แอน หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย 3 เชื่อมสาย 2 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เขต 12 ถึงเขต 14 หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 (สาย 2 ) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.(หน้าบ้านนายธีระพล ดวงทิพย์-หน้าบ้านนายเทิศศักดิ์ อินใจดี) 
-:- ราคากลางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 (สาย 2) 
-:- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกาศจ้างเหมา e-bidding จัดเก็บและขนย้ายขยะเดือน กพ 64-กย64 
-:- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 
-:- ยกเลิก ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 2 บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (e-bidding) 
ประกาศราคากลาง
-:- ราคากลางรก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าบ้านนายธีระพล ดวงทิพย์ หมู่ที่ 1 
-:- ราคากลางถนน คสล. (เขต 12ถึงเขต14 บ้านหนองปลามัน หมู่ที่ี 2) 
-:- ประกาศราคากลางขยะเดือน กพ ถึง กย 2564 
-:- ร่าง tor จัดซื้อนมโรงเรียนและราคากลาง 
-:- ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง 
-:- ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
-:- ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง 
-:-  ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
-:-  ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกลำน้ำสาธารณะ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องจักรปรับปรุงสาธารณะ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมห้องน้ำภายในสำนักงาน อบต.ห้วยทราย 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องจักรขยายเขตทางพื้นที่หมู่ที่ 4 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริมนม รร บ้านหนองปลามัน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะเดือน ธันวาคม 2563 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ประจำไตรมาสที่ 4 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บขยะเดือน พย 63 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 
-:- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 
-:- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน เมษายน 2562 
-:-  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562 
-:- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
-:- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 
-:- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือน กันยายน 2561 
-:- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 
-:- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 

จัดกิจกรรมตลาดสีเขียว ภายใต้โครงการเกษตรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัย
จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและธรรมาภิบาล 2563
กิจกรรมอบรมสร้างความเข้าใจวิธีคัดแยกขยะในชุมชน ภายใต้โครงการจังหวัดสะอาด
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ภาพกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดระดับตำบล ปี 2563
ภาพกิจกรรมดำเนินการติดตามโครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็ก ในระดับตำบล ประจำปี 2563 กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการขับเคลื่อนงานระบบคุ้มครองเด็กในพื้น

วัดวาลุการาม (ห้วยทราย)
วัดสว่างเพชร
วัดตำหนักธรรมนิมิตร

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและโครเชต์บ้านห้วยทราย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผลิตภัณฑ์ใยกัญชงทร
จรัญปุ๋ยชีวภาพกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร