ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ต.ห้วยทราย  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-301597  084-3786100 โทรสาร (แฟกซ์) 053-301597ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

Eservice

facebook

ข่าวสารอาเซียนศูนย์ดำรงธรรม

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/05/2561
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
3,309
เดือนที่แล้ว
3,976
ปีนี้
31,610
ปีที่แล้ว
26,177
ทั้งหมด
106,369
ไอพี ของคุณ
34.229.63.28หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ 9 พ.ย. 2564สำนักปลัดDownload
แบบคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ 4 ต.ค. 2564กองคลังDownload
แบบคำร้องขอลงทะเบียนรับเบี้ยพิการ  1 ต.ค. 2564สำนักปลัดDownload
แบบคำร้องขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  1 ต.ค. 2564สำนักปลัดDownload
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 1 ต.ค. 2564สำนักปลัดDownload
แบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุ 1 ต.ค. 2564สำนักปลัดDownload
หนังสือมอบอำนาจ 19 ก.ค. 2564กองช่างDownload
น2-หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถำปัตยกรรมควบคุม 19 ก.ค. 2564กองช่างDownload
ข4-แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง-ดัดแปลง-รื้อถอน-หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 19 ก.ค. 2564กองช่างDownload
ข7-แบบคำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้าง-ดัดแปลง-รื้อถอน-เคลื่อนย้าย-หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 19 ก.ค. 2564กองช่างDownload
น3-หนังสือแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานตามมาตรา-29-วรรคหนึ่ง 19 ก.ค. 2564กองช่างDownload
ข1-แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง-ดัดแปลง-รื้อถอน-หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 19 ก.ค. 2564กองช่างDownload
ข5-แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง 19 ก.ค. 2564กองช่างDownload
ข3-แบบคำขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ-ที่กลับรถ-และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น 19 ก.ค. 2564กองช่างDownload
ข2-แบบคำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร 19 ก.ค. 2564กองช่างDownload
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการจัดเก็บขยะ 19 ก.ค. 2564Not FoundDownload
หนังสือมอบอำนาจ 22 พ.ค. 2561Not FoundDownload
แบบแสดงรายการที่ดิน ภ.บ.ท.5 1 ม.ค. 2561Not FoundDownload
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1