ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ต.ห้วยทราย  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-301597  084-3786100 โทรสาร (แฟกซ์) 053-301597ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

Eservice

facebook

ข่าวสารอาเซียนศูนย์ดำรงธรรม

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/05/2561
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
50
เดือนนี้
240
เดือนที่แล้ว
2,595
ปีนี้
13,109
ปีที่แล้ว
26,177
ทั้งหมด
87,868
ไอพี ของคุณ
3.235.40.122

ลำดับรายการวันที่
1พรบ.ภาษีและที่ดิน พ.ศ.256212 พ.ค. 2564
2พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.256012 พ.ค. 2564
3พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.252212 พ.ค. 2564
4พรบ.อบต.-พ.ศ.253712 พ.ค. 2564
5พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง-พ.ศ.253912 พ.ค. 2564
6พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน-253412 พ.ค. 2564
7พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่-พ.ศ.253912 พ.ค. 2564
8พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.253512 พ.ค. 2564
9พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจฯ12 พ.ค. 2564
10พรก.บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.254612 พ.ค. 2564

1