ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ต.ห้วยทราย  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-301597  084-3786100 โทรสาร (แฟกซ์) 053-301597ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

Eservice

facebook

ข่าวสารอาเซียนศูนย์ดำรงธรรม

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/05/2561
วันนี้
64
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
197
เดือนที่แล้ว
1,988
ปีนี้
2,185
ปีที่แล้ว
26,177
ทั้งหมด
76,944
ไอพี ของคุณ
18.232.31.206

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 25581 เม.ย. 2565
2ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานปฏิบัติงาน 25631 เม.ย. 2565
3ประกาศ ก.อบต.จ.เชียงใหม่ เรือ่งมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย 25581 เม.ย. 2565
4ประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 25581 เม.ย. 2565
5รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256431 มี.ค. 2565
6หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ปรจำปีงบประมาณ 256523 มี.ค. 2565
7 ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 256523 มี.ค. 2565
8แผนจัดการความรู้ในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายประจำปี-256516 มี.ค. 2565
9กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1 มี.ค. 2565
10ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 25651 ก.พ. 2565
11การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 25651 ก.พ. 2565
12ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขันพ.ศ.256016 ธ.ค. 2564
13นโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564-25661 เม.ย. 2564
14แผนการจัดการความรู้ 1 มี.ค. 2564
15มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 9 มี.ค. 2563
16กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น18 ส.ค. 2557

1