ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ต.ห้วยทราย  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-301597  084-3786100 โทรสาร (แฟกซ์) 053-301597ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

Eservice

facebook

ข่าวสารอาเซียนศูนย์ดำรงธรรม

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/05/2561
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
50
เดือนนี้
240
เดือนที่แล้ว
2,595
ปีนี้
13,109
ปีที่แล้ว
26,177
ทั้งหมด
87,868
ไอพี ของคุณ
3.235.40.122

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)6 ม.ค. 2566
2นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)5 ต.ค. 2565
3การมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 25652 พ.ค. 2565
4การมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 25652 พ.ค. 2565
5การมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 25652 พ.ค. 2565
6การมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 25652 พ.ค. 2565
7การมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 25652 พ.ค. 2565
8ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย31 มี.ค. 2565
9มาตรการเผยแพร่ข้มูลต่อสาธารณะ1 ก.พ. 2565
10มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม1 ก.พ. 2565
11(3)มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1 ก.พ. 2565
12มาตรการจัดการการเรื่องร้องเรียนการทุจริต1 ก.พ. 2565
13มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม1 ก.พ. 2565
14มาตรการการใช้ดุลยพินิจ1 ก.พ. 2565
15มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ1 ก.พ. 2565
16มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน1 ก.พ. 2565
17ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ20 ม.ค. 2565
18แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖512 ม.ค. 2565
19ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย เรื่อง ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564430 ก.ย. 2564
20รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ29 ก.ย. 2564

1 2 3 4   >>  >|