ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ต.ห้วยทราย  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-301597  084-3786100 โทรสาร (แฟกซ์) 053-301597ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

Eservice

facebook

ข่าวสารอาเซียนศูนย์ดำรงธรรม

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/05/2561
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
197
เดือนที่แล้ว
1,988
ปีนี้
2,185
ปีที่แล้ว
26,177
ทั้งหมด
76,944
ไอพี ของคุณ
18.232.31.206

ลำดับรายการวันที่
1การมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 25652 พ.ค. 2565
2การมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 25652 พ.ค. 2565
3การมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 25652 พ.ค. 2565
4การมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 25652 พ.ค. 2565
5การมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 25652 พ.ค. 2565
6ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย31 มี.ค. 2565
7มาตรการเผยแพร่ข้มูลต่อสาธารณะ1 ก.พ. 2565
8มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม1 ก.พ. 2565
9(3)มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1 ก.พ. 2565
10มาตรการจัดการการเรื่องร้องเรียนการทุจริต1 ก.พ. 2565
11มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม1 ก.พ. 2565
12มาตรการการใช้ดุลยพินิจ1 ก.พ. 2565
13มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ1 ก.พ. 2565
14มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน1 ก.พ. 2565
15ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ20 ม.ค. 2565
16แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖512 ม.ค. 2565
17ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทราย เรื่อง ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564430 ก.ย. 2564
18รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ29 ก.ย. 2564
19การมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ 256431 พ.ค. 2564
20คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการชุมชนเข้มแข็ง เบาเค็ม อ่อนหวาน ต้านโรคหลอดเลือกสมอง9 พ.ค. 2564

1 2 3 4   >>  >|