ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ต.ห้วยทราย  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-301597  084-3786100 โทรสาร (แฟกซ์) 053-301597ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

Eservice

facebook

ข่าวสารอาเซียนศูนย์ดำรงธรรม

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/05/2561
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
3,309
เดือนที่แล้ว
3,976
ปีนี้
31,610
ปีที่แล้ว
26,177
ทั้งหมด
106,369
ไอพี ของคุณ
34.229.63.28

นางนันทา ปานอ่อง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 0816720613


นางจีราภา อภิชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร.0871837868


นายวรรณเดช คำภูษา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.0857413110


นางสาวสิรินดา สุขก๋า
นิติกรปฏิบัติการ
โทร.0882671713


นางกรรณิกา ยืนยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร 0856162522


นายดุษิต ผ่องแล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร 0895541528


นางสาวจรัสศรี ขัติรัตน์
แม่ครัว
โทร.0861162526


นางสาวรุ่งทิวา ดวงคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
โทร.0804955460


นายธนกร ศรีดวงแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร. 0646597195


นางสาวจิราพักตร์ เบ็งผา
คนงานทั่วไป
โทร.0901269270นางสาวปิยาภัสร์ จันทร์เยี่ยม
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร.0934218371


นายสุทัศน์ ฟองนวล
พนักงานขับรถยนต์
โทร.0819612078นายสายันณ์ ดุมเหลือง
พนักงานขับรถยนต์
โทร.0998644909


นายอาคม เดชคำฟู
พนักงานขับรถยนต์
โทร.0819803178นายไมตรี โคคล่อง
พนักงานขับรถยนต์
โทร 0619027520


นางสาวจุฑามาศ กิติกร
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร. 0661038802