ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ต.ห้วยทราย  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-301597  084-3786100 โทรสาร (แฟกซ์) 053-301597ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

Eservice

facebook

ข่าวสารอาเซียนศูนย์ดำรงธรรม

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/05/2561
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
50
เดือนนี้
240
เดือนที่แล้ว
2,595
ปีนี้
13,109
ปีที่แล้ว
26,177
ทั้งหมด
87,868
ไอพี ของคุณ
3.235.40.122

1
เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  ประจำปี พ.ศ. 2566 ,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะ ปี 2566 ท่านจะได้รับ
การแจ้งประเมิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเดือนพฤษภาคม นี้ค่ะ
✅ เนื่องจาก ....ข ย า ย ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร จั ด เ ก็ บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจ่ายภาษีฯ ได้ถึงสิ้นเดือน กรกฏาคม 2566 ทั้งนี้...เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566
เอกสารตามลิงค์นะคะ

https://drive.google.com/file/d/1J-HVIDHIDBana71aXRV3dys7Rqyu9QYn/view?fbclid=IwAR1WXlCIKSmD-8M1zEmEIIaPeoCaqfeuxusCQfEggqqAQXii6Lq7chYfouc

01 พฤษภาคม 2566

รายงานการประชุม และวาระการประชุม พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

รายงานการประชุม

พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 

ประกาศเจตนารมย์ตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

26 เมษายน 2566

รายงานการดำเนินการตามเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

รายงานการดำเนินการตามเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

31 มีนาคม 2566

รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

01 มีนาคม 2566

ขอเชิญประชาชนร่วมประเมินแบบสอบถามความโปร่งใส อบต.ห้วยทราย,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

สามารถแสกน QR Code ด้านล่างนี้เพื่อเข้าประเมินค่ะ

26 มกราคม 2566

จวนกั๋นล่นส่งท้ายปี๋ ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม  2565,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

เวลา 05.00 น.  ลงทะเบียน 

ณ   โรงเรียนผู้สูงอายุนิมิตรสุขตำบลห้วยทราย/สนามกีฬา อบต.ห้วยทราย

หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ /Facbook/Line อบต.ห้วยทราย

เวลา  06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง

สามารถสมัครผ่านช่องทางนี้ได้นะคะ

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrEK_P_MemijyNd8y8iNxyxsiVnW76JWhlIpLYzTqNkV3Jmw/viewform

16 ธันวาคม 2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

05 ธันวาคม 2565

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน ,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
23 พฤศจิกายน 2565

ประกาศเรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
26 ตุลาคม 2565

ประกาศเรื่อง การชำระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทย ประจำปี 2566 ,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
เลขบัญชี 515-1-24827-8
สาขา แม่ริม

26 ตุลาคม 2565

ประกาศเรื่องภาษีป้าย,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

ประกาศเรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายอันต้องเสียภาษีป้าย ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายละเอียดในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2566

26 ตุลาคม 2565

ผลการตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอ (VDO Clip ) การออกกำลังกาย,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

รางวัลชนะเลิศ                ทีมรวมวัยใจสู้

รองชนะเลิศอันดับที่   1    ทีมเต้นเพื่อสุขภาพบ้านแม่แอน

รองชนะเลิศอันดับที่   2    ทีมหนุกหนาน

ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้  ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

01 กันยายน 2565

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดการจัดการบริการสาธารณะ,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) สำงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นตอนการจัดบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบล และดำเนินการบันทึกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผล จำนวน 2 แบบ ได้แก่ แบบ อบต. 1 และแบบ อบต. 2-1 ถึง 2-6 ลงในโปรแกรมระบบประมวลผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นตอนการจัดบริการสาธารณะของ อปท.

     เพื่อให้การดำเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นตอนการจัดบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เป็นไปตามที่ ก.ก.ถ. กำหนดอย่างครบถ้วนและถูกต้อง องค์การ บริหารส่วนตำบลห้วยทราย จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารนี้ 

24 สิงหาคม 2565

ขอเชิญชวนส่งคลิปวีดีโอ (VDO Clip)  การออกกำลังกาย เข้าประกวด รับสมัครวันที่ 17-22 สิงหาคม 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

ประเภท ทีม 7 - 10 คน  จากการรวมทีมหรือกลุ่มในตำบลห้วยทราย

เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ตลอดจนส่งเสริมความรักและความสามัคคี  

ส่งคลิปวีดีโอ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565

17 สิงหาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ให้สาธารณชนได้รับทราบ,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
30 มิถุนายน 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (91 รายการ)