ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ต.ห้วยทราย  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-301597  084-3786100 โทรสาร (แฟกซ์) 053-301597ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

Eservice

facebook

ข่าวสารอาเซียนศูนย์ดำรงธรรม

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/05/2561
วันนี้
101
เมื่อวานนี้
274
เดือนนี้
3,228
เดือนที่แล้ว
2,812
ปีนี้
23,875
ปีที่แล้ว
26,177
ทั้งหมด
98,634
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดการจัดการบริการสาธารณะ

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) สำงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นตอนการจัดบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบล และดำเนินการบันทึกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผล จำนวน 2 แบบ ได้แก่ แบบ อบต. 1 และแบบ อบต. 2-1 ถึง 2-6 ลงในโปรแกรมระบบประมวลผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นตอนการจัดบริการสาธารณะของ อปท.

     เพื่อให้การดำเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นตอนการจัดบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เป็นไปตามที่ ก.ก.ถ. กำหนดอย่างครบถ้วนและถูกต้อง องค์การ บริหารส่วนตำบลห้วยทราย จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารนี้ 


 
24 สิงหาคม 2565


ไฟล์เอกสาร PDF