ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ต.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-301597 โทรสาร (แฟกซ์) 053-301597

ข้อมูลย้อนหลังจากเว็บไซต์เก่า

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

Eservice

facebook

ข่าวสารอาเซียนศูนย์ดำรงธรรม

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/05/2561
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
1,288
เดือนที่แล้ว
1,856
ปีนี้
14,402
ปีที่แล้ว
15,770
ทั้งหมด
43,352
ไอพี ของคุณ
3.238.232.88

กิจกรรมอบรมการคัดแยกขยะ อบต.ห้วยทราย,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
05 พฤษภาคม 2564

กิจกรรมดำหัวผู้สูงอายุ ประเพณีสงกรานต์ ,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
30 เมษายน 2564

ประมวลภาพกิจกรรมจวนกั๋นล่นส่งท้ายปี,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
11 มกราคม 2564

จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและธรรมาภิบาล 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและธรรมาภิบาล 2563 แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย #วิทยากรโดย คุณบุปผา โพธิเศษ เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ปปช. เชียงใหม่

30 พฤศจิกายน 2563

จัดกิจกรรมตลาดสีเขียว ภายใต้โครงการเกษตรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอส. สสส. ได้จัดกิจกรรมตลาดสีเขียว ภายใต้โครงการเกษตรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัย ณ ตลาดชุมชนบ้านห้วยทราย ภายในงานมีการประกวดอาหารพื้นบ้าน การบริการตรวจสารพิษในพืชผัก และการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

30 พฤศจิกายน 2563

การอบรมการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

การอบรมการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น

25 พฤศจิกายน 2563

บุคคลต้นแบบ อบตห้วยทราย,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

บุคคลต้นแบบ อบตห้วยทราย

30 กันยายน 2563

กิจกรรมอบรมสร้างความเข้าใจวิธีคัดแยกขยะในชุมชน ภายใต้โครงการจังหวัดสะอาด,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
24 กันยายน 2563

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
23 กันยายน 2563

กิจกรรมทบทวนการใช้แอพลิเคชั่นผ่อดีดี (PODD) ,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
กิจกรรมทบทวนการใช้แอพลิเคชั่นผ่อดีดี (PODD)
22 กันยายน 2563

ภาพกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดระดับตำบล ปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
25 สิงหาคม 2563

ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงเปิดภาคเรียน เมษายน- กรกฎาคม 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
ภาพกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงเปิดภาคเรียน เมษายน- กรกฎาคม 2563
01 สิงหาคม 2563

กิจกรรมปลูกต้นต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

กิจกรรมปลูกต้นต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ภายใต้โครงการ “ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”

28 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

กิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี

25 กรกฎาคม 2563

ภาพกิจกรรมดำเนินการติดตามโครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็ก ในระดับตำบล ประจำปี 2563 กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการขับเคลื่อนงานระบบคุ้มครองเด็กในพื้น ,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
16 กรกฎาคม 2563

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (51 รายการ)