ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ต.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-301597 โทรสาร (แฟกซ์) 053-301597

ข้อมูลย้อนหลังจากเว็บไซต์เก่า

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียนศูนย์ดำรงธรรม

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/05/2561
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
363
เดือนที่แล้ว
1,062
ปีนี้
7,548
ปีที่แล้ว
9,765
ทั้งหมด
20,728
ไอพี ของคุณ
3.236.59.63


 

 

21 มิถุนายน 2562

11 มิถุนายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยทราย นำโดยท่านนายกดวงดี ปันจันทร์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

03 มิถุนายน 2562

30 เมษายน 2562

10 เมษายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายได้จัดทำโครงการพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ระหว่าง วันที่ 3 - 5 เมษายน 2562

05 เมษายน 2562

02 เมษายน 2562

20 มีนาคม 2562 ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จาก Osaka Health Science University ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุนิมิตสุข

20 มีนาคม 2562

12 มกราคม 2562

ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 12 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

12 มกราคม 2562

12 มกราคม 2562

14 พฤศจิกายน 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้จัดกิจกรรมสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ สร้างงาน สร้างอาชีพที่จะนำไปสู่การมีรายได้

22 สิงหาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในวันที่ 27- 29 มีนาคม 2561

27 มีนาคม 2561

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 2560

25 กันยายน 2560

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (16 รายการ)