ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ต.ห้วยทราย  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-301597  084-3786100 โทรสาร (แฟกซ์) 053-301597ข้อมูลย้อนหลังจากเว็บไซต์เก่า

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

Eservice

facebook

ข่าวสารอาเซียนศูนย์ดำรงธรรม

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/05/2561
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
1,178
เดือนที่แล้ว
1,994
ปีนี้
9,204
ปีที่แล้ว
19,632
ทั้งหมด
57,786
ไอพี ของคุณ
44.192.25.113

1
ประชุมผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลห้วยทราย เพื่องวางแผนการจัดธรรมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานเพิ่มเติม การประเมินความเสี่ยงการทุจริ การดำเนินงานตามนโยบาย No Gift Policy และการจัดทำโครงการตามแผนการป้องกันการทุกจริต,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 นายดวงดี ปันจันทร์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลห้วยทราย เพื่องวางแผนการจัดธรรมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานเพิ่มเติม การประเมินความเสี่ยงการทุจริ การดำเนินงานตามนโยบาย No Gift Policy และการจัดทำโครงการตามแผนการป้องกันการทุกจริต ซึ่งการประชุมในครั้งนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายได้แจ้งวัตถุประสงค์ของการดำเนินตามโครงการดังกล่าวเพื่อการยกระดับผลการประเมินITA เพื่อการป้องการการทุจริต และช่วยยกระดับการบริหารจัดการที่ดีมีคุณธรรมและความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในอบต.ห้วยทรายมากที่สุด

12 เมษายน 2565

โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผนงานในข้อบัญญัติประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

วันที่ 8 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายได้จัดโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผนงานในข้อบัญญัติประจำปี 2565 ในหัวข้อการปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวสู่องค์กรที่ทันสมัยมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย จำนวน 41 คน โดยมีนายดวงดี ปันจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เป็นประธานในการจัดอบรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ตระหนึกถึงวัฒนธรรมขององค์กรที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่

08 เมษายน 2565

การประชุมประชาคมบ้านหนองปลามัน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทราย  ,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

การประชุมประชาคมบ้านหนองปลามัน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทราย

วันพุธที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองปลามัน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อแก้ไข เพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565 และพ.ศ.2566 - 2570

จัดขึ้นโดยอบต.ห้วยทราย ร่วมกับฝ่ายปกครองท้องที่

14 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 19-20 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองปลามัน ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) เข็ม3 ให้แก่ประชาชนตำบลห้วยทราย,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

วันที่ 19-20 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองปลามัน ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) เข็ม3 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยทราย และบริการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่

20 มกราคม 2565

อบต.ห้วยทรายร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดอบรมเรื่อง "การปลูกพืชสมุนไพรประจำบ้านและพืชผักสวนครัวอินทรีย์" และสาธิตการทำยาหม่อง,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
22 ธันวาคม 2564

วันที่ 7 และ 28 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลามัน ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยทราย,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

วันที่ 7 และ 28 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลามัน ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลห้วยทราย โดยเข็ม1 Sinovac เข็ม2 AstraZeneca

28 ตุลาคม 2564

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุครั้งที่ 2 กิจกรรมการออกกำลังกายโดยใช้ยางยืดสำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุครั้งที่ 2 กิจกรรมการออกกำลังกายโดยใช้ยางยืดสำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
22 กันยายน 2564

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุครั้งที่ 1 เรื่องโรคใกล้ตัวกับผู้สูงอายุ/โรคอุบัติใหม่ในอาเซียน ภายใต้โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุครั้งที่ 1 เรื่องโรคใกล้ตัวกับผู้สูงอายุ/โรคอุบัติใหม่ในอาเซียน ภายใต้โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
15 กันยายน 2564

กิจกรรมอบรมการคัดแยกขยะ อบต.ห้วยทราย,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
05 พฤษภาคม 2564

กิจกรรมดำหัวผู้สูงอายุ ประเพณีสงกรานต์ ,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
30 เมษายน 2564

ประมวลภาพกิจกรรมจวนกั๋นล่นส่งท้ายปี,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
11 มกราคม 2564

จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและธรรมาภิบาล 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและธรรมาภิบาล 2563 แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย #วิทยากรโดย คุณบุปผา โพธิเศษ เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ปปช. เชียงใหม่

30 พฤศจิกายน 2563

จัดกิจกรรมตลาดสีเขียว ภายใต้โครงการเกษตรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอส. สสส. ได้จัดกิจกรรมตลาดสีเขียว ภายใต้โครงการเกษตรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัย ณ ตลาดชุมชนบ้านห้วยทราย ภายในงานมีการประกวดอาหารพื้นบ้าน การบริการตรวจสารพิษในพืชผัก และการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

30 พฤศจิกายน 2563

การอบรมการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

การอบรมการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น

25 พฤศจิกายน 2563

บุคคลต้นแบบ อบตห้วยทราย,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th

บุคคลต้นแบบ อบตห้วยทราย

30 กันยายน 2563

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (59 รายการ)