ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ต.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-301597 โทรสาร (แฟกซ์) 053-301597

ข้อมูลย้อนหลังจากเว็บไซต์เก่า

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

Eservice

facebook

ข่าวสารอาเซียนศูนย์ดำรงธรรม

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/05/2561
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
1,569
เดือนที่แล้ว
1,669
ปีนี้
12,827
ปีที่แล้ว
15,770
ทั้งหมด
41,777
ไอพี ของคุณ
3.236.55.22หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจ 19 ก.ค. 2564กองช่างDownload
น2-หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถำปัตยกรรมควบคุม 19 ก.ค. 2564กองช่างDownload
ข4-แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง-ดัดแปลง-รื้อถอน-หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 19 ก.ค. 2564กองช่างDownload
ข7-แบบคำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้าง-ดัดแปลง-รื้อถอน-เคลื่อนย้าย-หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 19 ก.ค. 2564กองช่างDownload
น3-หนังสือแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานตามมาตรา-29-วรรคหนึ่ง 19 ก.ค. 2564กองช่างDownload
ข1-แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง-ดัดแปลง-รื้อถอน-หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 19 ก.ค. 2564กองช่างDownload
ข5-แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง 19 ก.ค. 2564กองช่างDownload
ข3-แบบคำขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ-ที่กลับรถ-และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น 19 ก.ค. 2564กองช่างDownload
ข2-แบบคำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร 19 ก.ค. 2564กองช่างDownload
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการจัดเก็บขยะ 19 ก.ค. 2564Not FoundDownload
หนังสือมอบอำนาจ 22 พ.ค. 2561Not FoundDownload
แบบแสดงรายการที่ดิน ภ.บ.ท.5 1 ม.ค. 2561Not FoundDownload
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1