ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ต.ห้วยทราย  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-301597  084-3786100 โทรสาร (แฟกซ์) 053-301597ข้อมูลย้อนหลังจากเว็บไซต์เก่า

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

Eservice

facebook

ข่าวสารอาเซียนศูนย์ดำรงธรรม

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/05/2561
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
1,178
เดือนที่แล้ว
1,994
ปีนี้
9,204
ปีที่แล้ว
19,632
ทั้งหมด
57,786
ไอพี ของคุณ
44.192.25.113

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย31 มี.ค. 2565
2มาตรการเผยแพร่ข้มูลต่อสาธารณะ1 ก.พ. 2565
3มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม1 ก.พ. 2565
4(3)มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1 ก.พ. 2565
5มาตรการจัดการการเรื่องร้องเรียนการทุจริต1 ก.พ. 2565
6มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม1 ก.พ. 2565
7มาตรการการใช้ดุลยพินิจ1 ก.พ. 2565
8มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ1 ก.พ. 2565
9มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน1 ก.พ. 2565
10ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ20 ม.ค. 2565
11แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖512 ม.ค. 2565
12รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ29 ก.ย. 2564
13การมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ 256431 พ.ค. 2564
14คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการชุมชนเข้มแข็ง เบาเค็ม อ่อนหวาน ต้านโรคหลอดเลือกสมอง9 พ.ค. 2564
15คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)5 พ.ค. 2564
16การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม31 มี.ค. 2564
17นโบายคุณธรรมและความโปร่งใส31 มี.ค. 2564
18นโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของอบต.ห้วยทราย31 มี.ค. 2564
19นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ31 มี.ค. 2564
20มาตการป้องกันการให้และรับสินบน31 มี.ค. 2564

1234  >> >|