ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ต.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-301597 โทรสาร (แฟกซ์) 053-301597

ข้อมูลย้อนหลังจากเว็บไซต์เก่า

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียนศูนย์ดำรงธรรม

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/05/2561
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
33
เดือนนี้
329
เดือนที่แล้ว
1,309
ปีนี้
4,113
ปีที่แล้ว
15,770
ทั้งหมด
33,063
ไอพี ของคุณ
3.236.82.241

ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนฯ ประจำปีงบประมาณ 256322 ต.ค. 2563
2การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน16 ก.พ. 2563
3มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม1 ต.ค. 2562
4มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน1 ต.ค. 2562
5มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ1 ต.ค. 2562
6มาตรการป้องกันการรับสินบน1 ต.ค. 2562
7มาตรการใช้ดุลพินิจฯ1 ต.ค. 2562
8มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1 ต.ค. 2562
9แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์1 ต.ค. 2562
10มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต1 ต.ค. 2562
11รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนฯ ประจำปีงบประมาณ 256213 ก.ย. 2562
12รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ปี 256229 ก.ค. 2562
13ประกาศ ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคา1 ก.พ. 2562
14เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง24 ม.ค. 2562
15มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายปฏิบัติหน้าที่นายก ประจำปี 25629 ม.ค. 2562
16ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน9 ม.ค. 2562
17ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง23 พ.ย. 2561
18ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย29 ต.ค. 2561
19ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน3 เม.ย. 2561
20ประกาศลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการประจำปี 256122 ก.พ. 2561

12  >> >|