ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ต.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-301597 โทรสาร (แฟกซ์) 053-301597

ข้อมูลย้อนหลังจากเว็บไซต์เก่า

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

Eservice

facebook

ข่าวสารอาเซียนศูนย์ดำรงธรรม

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/05/2561
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
1,288
เดือนที่แล้ว
1,856
ปีนี้
14,402
ปีที่แล้ว
15,770
ทั้งหมด
43,352
ไอพี ของคุณ
3.238.232.88

ลำดับรายการวันที่
1การมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ 256431 พ.ค. 2564
2คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการชุมชนเข้มแข็ง เบาเค็ม อ่อนหวาน ต้านโรคหลอดเลือกสมอง9 พ.ค. 2564
3คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)5 พ.ค. 2564
4การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม31 มี.ค. 2564
5นโบายคุณธรรมและความโปร่งใส31 มี.ค. 2564
6นโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของอบต.ห้วยทราย31 มี.ค. 2564
7นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ31 มี.ค. 2564
8มาตการป้องกันการให้และรับสินบน31 มี.ค. 2564
9มาตรการตรวจสอบหารใช้ดุลพินิจ31 มี.ค. 2564
10มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม31 มี.ค. 2564
11มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ31 มี.ค. 2564
12มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง31 มี.ค. 2564
13จัดตั้งศูนย์บริการเรื่องร้องเรียน22 ก.พ. 2564
14แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์22 ก.พ. 2564
15ประกาศเรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสการบริหารงาน16 ก.พ. 2564
16ประกาศเรื่อง มาตราฐานการรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน14 ก.พ. 2564
17ประกาศเรื่อง มาตราการให้ผู้มีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย9 ม.ค. 2564
18แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล23 ธ.ค. 2563
19แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล23 ธ.ค. 2563
20รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนฯ ประจำปีงบประมาณ 256322 ต.ค. 2563

123  >> >|