ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ต.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-301597 โทรสาร (แฟกซ์) 053-301597

ข้อมูลย้อนหลังจากเว็บไซต์เก่า

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียนศูนย์ดำรงธรรม

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/05/2561
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
363
เดือนที่แล้ว
1,062
ปีนี้
7,548
ปีที่แล้ว
9,765
ทั้งหมด
20,728
ไอพี ของคุณ
3.236.59.63
ลำดับรายการวันที่
1การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน16 ก.พ. 2563
2มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน1 ต.ค. 2562
3มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ1 ต.ค. 2562
4มาตรการป้องกันการรับสินบน1 ต.ค. 2562
5มาตรการใช้ดุลพินิจฯ1 ต.ค. 2562
6มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1 ต.ค. 2562
7แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์1 ต.ค. 2562
8มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต1 ต.ค. 2562
9รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนฯ ประจำปีงบประมาณ 256213 ก.ย. 2562
10รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ปี 256229 ก.ค. 2562
11ประกาศ ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคา1 ก.พ. 2562
12เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง24 ม.ค. 2562
13ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน9 ม.ค. 2562
14ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง23 พ.ย. 2561
15ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน3 เม.ย. 2561
16ประกาศลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการประจำปี 256122 ก.พ. 2561
17การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน16 ก.พ. 2561
18แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 18 ม.ค. 2561
19คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ที่ 011/2561 เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ 256112 ม.ค. 2561

1