ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ต.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-301597 โทรสาร (แฟกซ์) 053-301597

ข้อมูลย้อนหลังจากเว็บไซต์เก่า

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

Eservice

facebook

ข่าวสารอาเซียนศูนย์ดำรงธรรม

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/05/2561
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
1,288
เดือนที่แล้ว
1,856
ปีนี้
14,402
ปีที่แล้ว
15,770
ทั้งหมด
43,352
ไอพี ของคุณ
3.238.232.88

ลำดับรายการวันที่
1อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล19 พ.ย. 2561
2พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล-พ.ศ.๒๕๓๗-แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.-255214 พ.ย. 2561
3พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ-พ.ศ.-254214 พ.ย. 2561
4พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯฉบับที่2 พ.ศ 254914 พ.ย. 2561

1