ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ต.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-301597 โทรสาร (แฟกซ์) 053-301597

ข้อมูลย้อนหลังจากเว็บไซต์เก่า

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียนศูนย์ดำรงธรรม

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/05/2561
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
317
เดือนที่แล้ว
1,062
ปีนี้
7,502
ปีที่แล้ว
9,765
ทั้งหมด
20,682
ไอพี ของคุณ
18.206.194.134
ลำดับรายการวันที่
1กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน และเพิ่มค่าจ้างของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 256330 มี.ค. 2563
2กำหนดหลักเกณฑ์การลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน มาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทน8 ม.ค. 2563
3รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล25 ต.ค. 2562
4คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง25 ต.ค. 2562
5ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้งการย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 256230 พ.ค. 2562
6ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256220 ก.พ. 2562
7ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อนเลื่อนแลแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.256130 ส.ค. 2561

1