ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ต.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-301597 โทรสาร (แฟกซ์) 053-301597

ข้อมูลย้อนหลังจากเว็บไซต์เก่า

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

Eservice

facebook

ข่าวสารอาเซียนศูนย์ดำรงธรรม

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/05/2561
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
71
เดือนนี้
1,288
เดือนที่แล้ว
1,856
ปีนี้
14,402
ปีที่แล้ว
15,770
ทั้งหมด
43,352
ไอพี ของคุณ
3.238.232.88

ลำดับรายการวันที่
1พรบ.ภาษีและที่ดิน พ.ศ.256212 พ.ค. 2564
2พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.256012 พ.ค. 2564
3พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.252212 พ.ค. 2564
4พรบ.อบต.-พ.ศ.253712 พ.ค. 2564
5พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง-พ.ศ.253912 พ.ค. 2564
6พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน-253412 พ.ค. 2564
7พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่-พ.ศ.253912 พ.ค. 2564
8พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.253512 พ.ค. 2564
9พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจฯ12 พ.ค. 2564
10พรก.บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.254612 พ.ค. 2564

1