ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ต.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-301597, 053-301637 โทรสาร (แฟกซ์) 053-301597
ข้อมูลย้อนหลังจากเว็บไซต์เก่า

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียนศูนย์ดำรงธรรม

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/05/2561
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
83
เดือนที่แล้ว
1,021
ปีนี้
3,343
ปีที่แล้ว
9,765
ทั้งหมด
16,523
ไอพี ของคุณ
35.175.121.230


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
จึงขอให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยทราย แจ้งจำนวนเนื้อที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
***ผู้ใดได้รับแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) จาก อบต.ห้วยทรายแล้ว
ให้ท่านตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง
สามารถแจ้งขอแก้ไขรายการดังกล่าวได้ ภายใน 15 วัน ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
ในวันและเวลาราชการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ติดต่อชำระเงินค่าภาษีได้ที่ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง
อบต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
โทร. 053-301597 ต่อ 111,117
หรือมือถือ 098-2455487
LINE ID 0982455487 
 
24 ธันวาคม 2562

28 มิถุนายน 2562

23 เมษายน 2562

25 มกราคม 2562

 

ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับบริการกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

สามารถเข้ากรอกแบบประเมินได้ที่ลิงค์นี้

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ

 

หรือสแกนคิวอาร์โค๊ดได้ที่รูปนี้

 

 

27 พฤศจิกายน 2561

     เทปนี้เราจะพาไปตะลุยชุมชนกันที่อบต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ บอกเลยครับว่าที่นี่ไม่ธรรมดา มีของดี หื้อเฮามาทำความรู้แบบคุณผู้ชมบะเกยฮู้มาก่อน ทั้งแหล่งทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติอย่าง พุทธสถานรอยพระบาทห้วยหลวงแห่งนี้ หรือจะมาดูการร่วมกลุ่มของแม่บ้านที่สร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์จากใยกัญชงทรายทอง รวมถึงมาดูกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ออกกำลังกายกันครับ กับโรงเรียนผู้สูงอายุนิมิตสุข ทั้งหมดนี้คุณดวงดี ปันจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่จะมาบอกเล่าหื้อเฮาฟังครับผม ใน วีทีวีตะลุยชุมชน วันเสาร์ที่ 7 เมษายน เวลา 11.00น เป็นต้นไป

สามารถคลิกชมรายการได้ที่ลิงค์นี้

https://www.youtube.com/watch?v=9hJWbAOfVeo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0ATlqRVj9J9avJ-lyQ5awbuDniNmdjweLD4bOObYbXa4iz58V7UE2CikU

14 พฤศจิกายน 2561

รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

09 พฤศจิกายน 2561

08 ตุลาคม 2561

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561

15 สิงหาคม 2561

26 กรกฎาคม 2561

04 กรกฎาคม 2561

                     กิจกรรมต่อยอดโครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลแผนที่ภาษี
                            ทะเบียนทรัพย์สินและสารสนเทศภูมิศาสตร์

                  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์ในการดำเนินการ

 1. เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยทราย
 2. เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการงานสาธารณสุข งานสวัสดิการสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยทราย
 3. เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการงานนโยบายและแผน ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
 4. เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยทราย
 5. เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน (สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
 6. เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ในด้านการคลังท้องถิ่น
 7. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ในระบบงานจัดเก็บรายได้ของ องค์กรปกครองท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ                 
 8. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานกับระบบได้

 

การนำข้อมูลมาต่อยอดประยุกต์ไปใช้กับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • กำหนดบริเวณจุดเสี่ยงไฟไหม้  เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการบริเวณจุดที่เกิดไฟไหม้ ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
 • กำหนดพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
 • กำหนดพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลาก เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลาก ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
 • กำหนดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
 • กำหนดจุดตรวจประจำตำบลห้วยทราย และแต่ละหมู่บ้าน เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการจุดตรวจประจำตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

 

การนำข้อมูลมาต่อยอดประยุกต์ไปใช้กับงานสาธารณสุข

 • แผนที่เพื่อแสดงตำแหน่งบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

 

การนำข้อมูลมาต่อยอดประยุกต์ไปใช้กับงานสวัสดิการสังคม

 • แผนที่เพื่อแสดงตำแหน่งบ้านผู้ที่รับเบี้ยยังชีพ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านข้อมูลเบี้ยยังชีพ ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

 

การนำข้อมูลมาต่อยอดประยุกต์ไปใช้กับงานนโยบายและแผน

 • แผนที่เพื่อแสดงตำแหน่งโครงการที่ได้จัดทำตามแผนพัฒนาตำบล และตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการงานนโยบายและแผน ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

 

การนำข้อมูลมาต่อยอดประยุกต์ไปใช้กับงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 • แผนที่เพื่อแสดงตำแหน่งที่ตั้งของ ศาสนสถาน (วัด) หรือ แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
 • แผนที่เพื่อแสดงตำแหน่งที่ตั้งที่อยู่ของบ้านเด็กเล็ก เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยทราย (การเยี่ยมบ้านเด็ก)

 

การนำข้อมูลมาต่อยอดประยุกต์ไปใช้กับการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน (สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ)

 • แผนที่เพื่อแสดงตำแหน่งที่ตั้งข้อมูลงานก่อสร้าง และข้อมูลสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

 

07 พฤษภาคม 2561

17 เมษายน 2561

11 เมษายน 2561

05 เมษายน 2561

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (20 รายการ)