ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ต.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-301597 โทรสาร (แฟกซ์) 053-301597

ข้อมูลย้อนหลังจากเว็บไซต์เก่า

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียนศูนย์ดำรงธรรม

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/05/2561
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
363
เดือนที่แล้ว
1,062
ปีนี้
7,548
ปีที่แล้ว
9,765
ทั้งหมด
20,728
ไอพี ของคุณ
3.236.59.63


องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายจะดำเนินจัดโครงการ อบรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณวัดวาลุการาม หมู่ที่ 3 ต.ห้วยทราย

02 กรกฎาคม 2563

10 มิถุนายน 2563

10 มิถุนายน 2563

10 มิถุนายน 2563

10 มิถุนายน 2563

10 มิถุนายน 2563

10 มิถุนายน 2563

10 มิถุนายน 2563

10 มิถุนายน 2563

10 มิถุนายน 2563

10 มิถุนายน 2563

ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับบริการกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับบริการกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย สามารถเข้ากรอกแบบประเมินได้ที่ลิงค์นี้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ หรือสแกนคิวอาร์โค๊ดได้ที่รูปนี้

02 มิถุนายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
จึงขอให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยทราย แจ้งจำนวนเนื้อที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
***ผู้ใดได้รับแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) จาก อบต.ห้วยทรายแล้ว
ให้ท่านตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง
สามารถแจ้งขอแก้ไขรายการดังกล่าวได้ ภายใน 15 วัน ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
ในวันและเวลาราชการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ติดต่อชำระเงินค่าภาษีได้ที่ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง
อบต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
โทร. 053-301597 ต่อ 111,117
หรือมือถือ 098-2455487
LINE ID 0982455487 
 
24 ธันวาคม 2562

08 พฤศจิกายน 2562

28 มิถุนายน 2562

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (33 รายการ)