ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ต.ห้วยทราย  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-301597  084-3786100 โทรสาร (แฟกซ์) 053-301597ข้อมูลย้อนหลังจากเว็บไซต์เก่า

ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

Eservice

facebook

ข่าวสารอาเซียนศูนย์ดำรงธรรม

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/05/2561
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
1,178
เดือนที่แล้ว
1,994
ปีนี้
9,204
ปีที่แล้ว
19,632
ทั้งหมด
57,786
ไอพี ของคุณ
44.192.25.113

1
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
18 เมษายน 2565

รายงานการดำเนินการตามเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
18 เมษายน 2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  2565,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
11 เมษายน 2565

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA และการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
01 เมษายน 2565

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
01 เมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจ EIT 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจ EIT 2564 และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2564 ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยท่านสามารถเข้าระบบเพื่อตอบแบบประเมินได้ 2 ช่องทาง 1. ผ่านช่องทางลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/12syle 2. สแกนด์ QR Code (คิวอาร์โค้ด) โดยใช้โทรศัพท์มือถือ ***สำหรับนิติบุคคล บริษัทเอกชน หน่วยงานรัฐ ผู้รับจ้าง หรือประชาชนทั่วไปผู้ขอรับบริการ เช่น ผู้รับเบี้ยยังชีพ, ผู้ชำระภาษี และรับบริการด้านต่างๆ
 
 

 

21 มีนาคม 2565

ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียน และสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
15 กันยายน 2564

คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล-ครั้งที่-1-ประจำปี-2564,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
03 พฤษภาคม 2564

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (โฉนด),องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
01 เมษายน 2564

ประกาศราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (นส3.ก),องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
01 เมษายน 2564

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่แรม (อาคารหลังใหม่)ฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
31 มีนาคม 2564

อัตราค่าเสื่อมทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
24 มีนาคม 2564

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
09 มีนาคม 2564

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1),องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
08 มีนาคม 2564

ประชาสัมพันธ์จัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย,tambonhuaisai.go.th
01 มีนาคม 2564

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (68 รายการ)