ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ต.ห้วยทราย  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-301597  084-3786100 โทรสาร (แฟกซ์) 053-301597ร้องเรียนร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

Eservice

facebook

ข่าวสารอาเซียนศูนย์ดำรงธรรม

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/05/2561
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
50
เดือนนี้
240
เดือนที่แล้ว
2,595
ปีนี้
13,109
ปีที่แล้ว
26,177
ทั้งหมด
87,868
ไอพี ของคุณ
3.235.40.122-:- เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566  
-:- รายงานการประชุม และวาระการประชุม พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
-:- รายงานการดำเนินการตามเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
-:- รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ขอเชิญประชาชนร่วมประเมินแบบสอบถามความโปร่งใส อบต.ห้วยทราย 
-:- จวนกั๋นล่นส่งท้ายปี๋ ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 
-:- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
-:- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน  
-:- ประกาศเรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 
-:- ประกาศเรื่อง การชำระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทย ประจำปี 2566  

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ดงมะดะ ซอย 1) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ 
-:- ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ค.ส.ล. 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2566 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.และท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.หมูที่ 2 (หน้าโรงเรียนบ้านหนองปลามัน) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 (หน้าบ้านเลขที่ 111 หมู่ที่ 1-ซ้อมปากทางบ้านอ้อย ) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 ซอย 15 
-:- ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม) 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านอ้อย หมู่ที่ 1 
-:- ประกาศราคากลางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 เขต 6 
-:- ราคากลางรก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าบ้านนายธีระพล ดวงทิพย์ หมู่ที่ 1 
-:- ราคากลางถนน คสล. (เขต 12ถึงเขต14 บ้านหนองปลามัน หมู่ที่ี 2) 
-:- ประกาศราคากลางขยะเดือน กพ ถึง กย 2564 
-:- ร่าง tor จัดซื้อนมโรงเรียนและราคากลาง 
-:- ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง 
-:- ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
-:- ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนางวิไล วงศ์วรรณ-ศาลเจ้า) หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ซอยอุปคุตข้างบ้านลุงสิงห์) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 4 (ซอย 15 ถนนเขื่อม อบจ.) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์และเซิฟเวอร์ จำนวน 6 จุด 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 รายการ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.และท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ 2 (หน้าโรงเรียนบ้านหนองปลามัน)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 
-:- รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 
-:- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 
-:- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน เมษายน 2562 
-:-  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562 
-:- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
-:- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยทราย
กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมในตำบลห้วยทราย (ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง)
ต้อนรับคณะผู้อำนวยการสถาบันสิรินทร และทีมเยี่ยม Intermediate Care
ภาพกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ
จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและธรรมาภิบาล 2566
การประชุมประชาคมบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยทราย

พระพุทธบาทห้วยหลวง(บ้านแม่แอน)
วัดวาลุการาม (ห้วยทราย)
วัดสว่างเพชร

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและโครเชต์บ้านห้วยทราย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผลิตภัณฑ์ใยกัญชงทร
จรัญปุ๋ยชีวภาพกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร